เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.อารยา ชินวรโกมล

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์สอนกฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายระหว่างประเทศ และ นิติปรัชญา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม