เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.ชุติมา คำแก้ว

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ดูมันอาจไม่สวยเท่าไหร่ แต่ข้างในที่อยากให้เห็น ดูไปอาจไม่สวยไม่เด่นแต่ไม่เป็นขยะสังคม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม