เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.ไมซาเราะห์ สะมะแอ

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ทำเกษตรด้วยศาสตร์และปัญญา ใช้ศาสตร์และความรู้แก้ปัญหา เด็กน้อย YRU ซึ่งรู้วิชา เพื่อพาเกษตรกรไทย สู่ผู้ประกอบการ ที่ยั่งยืน _ >< 🌴🌱🎋🌾💐🌷🥀 นักศึกษาทุน รัฐบาล อินโดนีเซีย (ทุน KNB) ปี 2016 👉ระดับปริญญาโท: -Faculty of Agriculture -Study Program: Master in Agribusiness Management -Bachelor degree: Master of sciences (M.Sc.) -Universitas Gadjah Mada 🙌ความสามารถเด่นๆ รับสอนพิเศษภาษา อินโดนีเซีย และ งาน ล่าม รับงาน ทัวร์ , รับ นักศึกษาไปเรียน พิเศษภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม