เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.มลิวรรณ รักษ์วงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อมลิวรรณ รักษ์วงศ์ เป็นคนจริงจังเวลาทำงาน นอกเวลางานจะเป็นคนตลก บ้าๆบอๆ แต่คนส่วนมากไม่รู้เพราะมีใบหน้าเป็นอาวุธ สนใจด้านประวัติศาสตร์มาก กไก่ล้านตัว ภูมิใจมากที่ส่งผลงานวิชาการขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วตณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจให้ผ่านโดยไม่ต้องแก้ไข ความท้าทายที่เคยเจอสัมผัสที่ 6 ไงล่ะ ไม่พูดมากเจ็บคอ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม