เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 61

เมื่อ Aug 03, 2020 21:30 น. 1

ร่วมงานวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 8 ก.ค. 2561

ผศ.ดร.นวรัตน์ ไวชมภู

พอเพียงและเพียงพอ