เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

“วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ 61

เมื่อ Aug 03, 2020 21:34 น. 1

ร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตร “วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9” 12 ส.ค. 61

ผศ.ดร.นวรัตน์ ไวชมภู

พอเพียงและเพียงพอ