เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

25มิ.ย.63ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือนมิ.ย ณ อาคาร 20 มรย.

เมื่อ Sep 03, 2020 20:11 น. 1

25 มิ.ย.63 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือนมิ.ย ณ อาคาร 20 มรย.

ผศ.ดร.นวรัตน์ ไวชมภู

พอเพียงและเพียงพอ