เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดคูหาภิมุข 63

เมื่อ Sep 03, 2020 20:12 น. 1

3 ก.ค 63 ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดหน้าถ้ำ 

ผศ.ดร.นวรัตน์ ไวชมภู

พอเพียงและเพียงพอ