เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ข้อมูลการติดต่อ

หน่วยงานที่สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

หน่วยงานที่สังกัด(ตำแหน่งบริหาร) : คณะวิทยาการจัดการ

ที่อยู่ : สำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 073-299630

อีเมล: nimarunee.h@yru.ac.th