เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ดร.ภากร นพฤทธิ์

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.ดร.ภากร นพฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พิ้นเพเดิมเป็นคนจังหวัดพังงา แต่ใช้ชีวิตและเติบโตที่อำเภอเบตงตั้งแต่เด็กเลยได้เรียนรู้และสัมผัสกับวัฒนธรรมจีนอยู่เสมอ จากเดิมที่เป็นคนที่ชอบวาดรูปจนได้รับทุนไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในตอนนั้นทำให้เปลี่ยนมาเลือกเรียนภาษาจีน ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาที่เปิด ณ อำเบตง จากนั้นชีวิตของตัวเองก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากเด็กธรรมดาๆคนหนึ่งที่ไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะได้มาเป็นอาจารย์สอนภาษาจีน แต่ปัจจุบันได้เรียนจบจากประเทศจีนทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก นับว่าเป็นความโชคดีของชีวิตอย่างยิ่งที่ได้รู้จักกับภาษาจีน ปัจจุบันได้กลับมาทำตามความฝันของตนเองด้วยการเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ตนเองรัก และจะช่วยพัฒนาวงการภาษาจีนของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

ดูข้อมูลเพิ่มเติม