เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.เสาวลักษณ์ สมวงษ์

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปี2557-2562)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม