เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.โซฟีลาน มะดาแฮ

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

สวัสดีค่ะ ฉันชื่อ อาจารย์โซฟีลาน มะดาแฮ อาจารย์การสอนวิทยาศาสตร์ สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยลัยราชภัฏยะลา และ สังกัด หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม