เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

รายละเอียด

อบรมปฏิบัติการเขียนและประเมินผลโครงการท้องถิ่นแบบบูรณาการ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้นำชุมชนและบุคลากรท้องถิ่น

สถานที่ สำนักงานเทศบาลตำบลยะหา

วันที่ดำเนินการ 6มีนาคม2563

รายละเอียด

โครงการอบรมการเขียนและการประเมินผลโครงการพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น กิจกรรมที่ี่ 1 อบรมปฏิบัติการเขียนโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นแบบบูรณาการ

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานในเทศบาลตำบล

สถานที่ เทศบาลตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 5กรกฎาคม 2562

รายละเอียด

อบรมยุวนักข่าวพลเมืองจิตอาสาสร้างสรรค์สื่อสันติภาพ พัฒนาการสื่อสารสันภาพผ่านอาชีพนักข่าว

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน

สถานที่ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 2,3,12กรกฎาคม 2561