เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.อับดุลเลาะ บากา

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

Data Mining, AI, Data Base , Mobile Application , Web Application and Start up

ดูข้อมูลเพิ่มเติม