เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.อับดุลเลาะ บากา

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

เหมืองข้อมูล, ปัญญาประดิษฐ , ฐานข้อมูล , โมบายเเอพพลิเคชั่น , เว็บเเอพลิเคชั่น เเละธุรกิจดิจทัล

ดูข้อมูลเพิ่มเติม