เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

รศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ

รองศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

Hi, I am the Associate Professor of Chemistry at Yala Rajabhat University, Thailand. The teaching courses I always give lecture include Green chemistry, Chemical instrumentation and Environmental chemistry. The current researches are mainly dedicated to t

ดูข้อมูลเพิ่มเติม