เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านตาพะเยา​ เพื่อมาพัฒนาในด้านกิจกรรม​ และ​ ด้านมาตรฐานการบริการ​

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านตาพะเยา​

สถานที่ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 20​ มิ.ย​ 63

รายละเอียด

ทีมนักศึกษาลงพื้นที่ครั้งที่​ 1​ เพื่อทำการเก็บข้อมูลเบื้องต้น​ พร้อมทั้งสัมภาษณ์ประธานกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านตาพะเยา​ มาใช้ในการออกแบบแนวทางการพัฒนากลุ่มชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านตาพะเยา​

สถานที่ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 1​ ก.พ​ 63

รายละเอียด

หน่วยงานสนับสนุน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยรแห่งประเทศไทย (วว.61)

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการร้านโรตีซอย    6

สถานที่ สถานประกอบการร้านโรตีซอย 6 อ.เมือง จ.ยะลา

วันที่ดำเนินการ มีนาคม - ธันวาคม 2562

รายละเอียด

เสนอ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการวุ้นมะพร้าวคุณพิมาน    อำเภอยี่งอ    จังหวัดนราธิวาส

สถานที่ สถานประกอบการวุ้นมะพร้าวคุณพิมาน อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ดำเนินการ 2 มกราคม - 15 กันยายน 2562

รายละเอียด

เป็นการดำเนินงานบริการวิชาการ ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมรอบต่อที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจชายแดนใต้ กิจกรรมที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมรายได้ให้กับชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มชุมชนหมู่ที่  1  ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา

สถานที่ กลุ่มชุมชนหมู่ที่ 1 ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ วันที่ 8-10 มกราคม 2562

รายละเอียด

การจัดการธุรกิจของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านเหมืองลาบู อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นยกกำลังสอง ปี 2565

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านเหมืองลาบู

สถานที่ เลขที่ 16 หมู่ที่ 8 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2565

รายละเอียด

นำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นยกกำลังสอง ปี 2565 ครั้งที่ 1

กลุ่มเป้าหมาย

ธนาคารออมสิน  นักศึกษา  หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ  และอาจารย์ที่ปรึกษา

สถานที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ วันที่ 15 มีนาคม 2565

รายละเอียด

ให้ความรู้การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายและบัญชีธุรกิจ ของกลุ่มกะเมาะและกะเสาะ

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มปลากุเลาบางตาวา

สถานที่ กลุ่มปลากุเลาบางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

วันที่ดำเนินการ วันที่ 12 ตุลาคม 2564

รายละเอียด

เข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้า 10 ผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ในงาน OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่ชายแดนใต้

กลุ่มเป้าหมาย

U2T  ตำบลบ้านแหร

สถานที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ. หาดใหญ่

วันที่ดำเนินการ 17 -26 มีนาคม 2566

รายละเอียด

ออกบูธจำหน่ายสินค้าในงาน “เทศกาลอาหารจานเด็ด เทศบาลนครยะลา ครั้งที่ 22 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2566 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือกฯ เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา พร้อมเยี่ยมชมและบูทจัดจำหน่ายสินและผลิตภัณฑ์ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ในพื้นที่จังหวัดยะลา ภายใต้การขับเคลื่อนของคณะกรรมการบริหารหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.ส่วนหน้าจังหวัดยะลา) และการดำเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาลัยชุมชนยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย

กลุ่มเป้าหมาย

U2T  ตำบลบ้านแหร

สถานที่ ณ สนามโรงพิธีช้างเผือกฯ เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 3-5 มีนาคม 2566