เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

อิสมะแอ เจ๊ะหลง , ผู้ร่วมเขียนบทความ อิสมะแอ เจ๊ะหลง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

ตีพิมพ์ในระดัยนานาชาติ ฐาน scopus

ปีที่นำเสนอ

2020

จัดโดย

scopus

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

อัชมาน อาแด

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

ตีพิมพ์ในระดัยนานาชาติ ฐาน ISI

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

International citation index

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

อัชมาน อาแด

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

ตีพิมพ์ในระดัยนานาชาติ ฐาน ISI

ปีที่นำเสนอ

2017

จัดโดย

polymer testing

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

ผลของการทดแทนกะทิด้วยน้ำมันงาต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาเกาะ, ปีที่จัดทำ 2019 PDF

เอกสารประกอบการสอน

อัลคาลอยด์, ปีที่จัดทำ 2018

ตำรา

เคมีอินทรีย์ 1, ปีที่จัดทำ 2019

เคมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ, ปีที่จัดทำ 2018

หนังสือ

เคมีอินทรีย์ 1

ผู้แต่ง อัซมาน อาแด

สำนักพิมพ์ มรย ครั้งที่พิมพ์ 1