เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.ชุติมา คำแก้ว

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดูมันอาจไม่สวยเท่าไหร่ แต่ข้างในที่อยากให้เห็น ดูไปอาจไม่สวยไม่เด่นแต่ไม่เป็นขยะสังคม

ชื่อ - สกุล

นางสาวชุติมา คำแก้ว

อีเมล

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

การศึกษามหาบัณฑิต

สาขา

เทคโนโลยีการศึกษา

สถาบัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปีที่สำเร็จ

กุมภาพันธ์ 2012

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขา

บรรณารักษศาสตร์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปีที่สำเร็จ

มิถุนายน 2006