เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ดร.ดาริกา จาเอาะ

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ สาขาฟิสิกส์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม