เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ข้อมูลการติดต่อ

หน่วยงานที่สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ที่อยู่ : ชั้น 5 ห้อง 509 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (25)

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 07 3299 699 ต่อ 22200

เบอร์มือถือ: 0812345678

อีเมล: ganyarat.p@yru.ac.th