เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

กิจกรรมวันปีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ประจำปี 2564

เมื่อ 13 Apr 2021 10:43 น.

เข้าร่วมกิจกรรมวันปีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2564 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา