เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

อบรมการสร้าง Line chat bot

กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าศูนย์อนามัยที่12

สถานที่ โรงแรม เจ บี หาดใหญ่

วันที่ดำเนินการ 15-17 กรกฎาคม 2563

รายละเอียด

การจัดการธุรกิจและขายของออนไลน์

กลุ่มเป้าหมาย

เด็กและเจ้าหน้าสถานสงเคราะห์

สถานที่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านยะลา

วันที่ดำเนินการ ุ6-7 กุมภาพันธ์ 2563