เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.จารุณี การี

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สนุกกับการคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ ชอบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รอบคอบ ละเอียดในการทำงาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม