เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์

เมื่อ 31 Mar 2022 04:10 น.

หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ส่งวิดีโอกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าประกวดในกิจกรรมลานศิลปวัฒนธรรมของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา