เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

กิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 วัฒนธรรม ปี 2563 : กิจกรรมสนุกชิมเรียนรู้กับ "ตือปง อาแปบากา"

เมื่อ 17 Jun 2020 16:05 น.

กิจกรรมสนุกชิมเรียนรู้กับ "ตือปง อาแปบากา" เป็นหนึ่งในกิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ได้บูรณาการกับรายวิชา 2113205  การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยจะมีการสอนการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  และสื่อผสมพร้อมจัดทำเป็นสื่อการเรียนรู้การจัดทำขนมอาแปบากา และเกมส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขนมอาแปบากาจากผู้ที่ทำขาย และจากเว็บไซต์ และจะมีการเผยแพร่การทำขนมอาแปบากาผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในงานลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรมจะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “สนุกชิมเรียนรู้กับ ตือปง...อาแปบากา  เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมเล่นเกมในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และชมการสาธิตการทำขนมอาแปบากา