เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาภาษาอังกฤษตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชื่นชอบการสอนภาษาอังกฤษประยุกต์ เช่น การอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ การใช้สื่อต่างๆในการเรียนการสอน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม