เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

อบรมครูสอนภาษาอังกฤษ

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลากรครู

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันที่ดำเนินการ 14-15 ธันวาคม 2562

รายละเอียด

บุคคลากรครู

กลุ่มเป้าหมาย

ครูสอนภาษาอังกฤษ

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันที่ดำเนินการ 17-18 มีนาคม 2561

รายละเอียด

อบรมเยาวชนใน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันที่ดำเนินการ 15 ธันวาคม 2560

รายละเอียด

อบรมภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนในระดับประถมศึกษา

สถานที่ โรงเรียนบ้านท่าสาป

วันที่ดำเนินการ 26-27 มีนาคม 2558

รายละเอียด

กิจกรรมอบรบยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนตระเวนชายแดน

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนตระเวนชายเเดน  จังหวัดยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส

สถานที่ ห้องประชุมหลูหุ้ย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 28-29 พฤศจิการยน 2563

รายละเอียด

กิจกรรมจัดขึ้นวันที่ 19 พค.2565

กลุ่มเป้าหมาย

ครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา  จำนวน  30  คน

สถานที่ ออนไลน์

วันที่ดำเนินการ 19 พค.2565

รายละเอียด

อบรมติวเข้มวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนในการสอบ ONET

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนจากโรงเรียน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ อาคาร 25

วันที่ดำเนินการ 9-13 มกราคม 2566