เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.กิตติ สุวรรณบรรดิษฐ์

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

- มีความเชียวชาญทางด้านอาหารไทยต่างๆและอาหารนานาชาติ - มีความสามารถในการทำอาหารไทยและขนมไทย - การจัดตกแต่งจานอาหาร - สามารถจัดดอกไม่ในงานพิธีการต่างๆ - สามารถจัดตกแต่งโต๊ะด้วยผ้าตามลวดลายต่างๆเพื่อใช้ในงานประชุมต่างๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม