เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.กัณย์ญภัธสร บัวหอม

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จงฝากชีวิตไว้กับ "สติและปัญญา" อย่าฝากไว้กับ "โชคชะตา" ที่มองไม่เห็น

ดูข้อมูลเพิ่มเติม