เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

คณะวิทย์ฯ มรย. จัดกิจกรรมทำบุญทางศาสนา

เมื่อ 23 Mar 2022 07:54 น.

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมทำบุญทางศาสนา โดยพิธีทางศาสนาพุทธ นิมนต์พระจำนวน 3 รูป ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 และพิธีทางศาสนาอิสลาม จัดกิจกรรมละหมาดฮายัต ณ ห้อง 05-309 อาคาร 5