เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมทำบุญทางศาสนา

เมื่อ 05 Aug 2020 15:52 น.

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมทำบุญทางศาสนา โดยพิธีทางศาสนาพุทธ นิมนต์พระจำนวน 5 รูป ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 และพิธีทางศาสนาอิสลาม จัดกิจกรรมละหมาดฮายัต ณ ห้อง 05-309 อาคาร 5