เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

คณะวิทย์ฯ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2563 และรับพรปีใหม่จากนายกเทศมนตรีนครยะลา

เมื่อ 11 Sep 2020 21:12 น.

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีและหัวหน้างาน มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2563 และรับพรปีใหม่จากนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ณ สำนักงานนายกเทศมนตรีนครยะลา