เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม

เมื่อ 28 Nov 2020 12:25 น.

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม จัดขึ้นในวันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณลานวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันนี้ (5 ก.พ. 63) คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ทางหลักสูตรได้ทำขนมไทยเป็นขนมจาก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยและนำความรู้มาใช้ในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ณ ลานวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา