เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

วันราชภัฏ

เมื่อ 28 Nov 2020 12:30 น.

รวมพลังชาวราชภัฏรักโลกในวันราชภัฏและตรงกับวัน Green YRU Green University ในงานมีการส่งมอบแก้วแฮติ เพื่อรณรงค์ลดการใช้แก้วพลาสติก