เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.มะสับรี ยามา

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การทำงานทุกอย่างย่อมมีอุปสรรคมากมายแต่เราต้องมีสติในการคิดและตัดสินใจทุกครั้ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม