เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

มะสับรี ยามา , ผู้ร่วมเขียนบทความ มะสับรี ยามา

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

สมาคมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่นำเสนอ

1, 2020

จัดโดย

สมาคมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จังหวัดหรือเมือง

ลำปาง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

มะสับรี ยามา

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่18

ปีที่นำเสนอ

2018

จัดโดย

ม.ราชภัฏศรีสะเกษ

จังหวัดหรือเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

มะสับรี ยามา , ผู้ร่วมเขียนบทความ มะสับรี ยามา

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

ปีที่นำเสนอ

1, 2018

จัดโดย

การประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

จังหวัดหรือเมือง

พระนครศรีอยุธยา

ประเทศ

Thailand (TH)

เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการเรียนการสอน บทที่1-5, ปีที่จัดทำ 2016