เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

อบรมการจัดการน้ำเสียชุมชน โดยการสร้างถังดักไขมันอย่างง่ายเพื่อใช้เองในครัวเรือน ณ อบต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

กลุ่มเป้าหมาย

ครู/ประชาชน

สถานที่ ณ อบต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา

วันที่ดำเนินการ 25 พฤษภาคม 2566

รายละเอียด

กลุ่มเป้าหมาย

แกนนำชุมชนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

สถานที่ อุโมงปิยมิตร 1 ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ

รายละเอียด

กลุ่มเป้าหมาย

ชุมชนบ่อน้ำร้อน

สถานที่ บ่อน้ำร้อน ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ

รายละเอียด

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน  นักศึกษาในพื้นที่  3  จังหวัดชายแดนใต้  และผู้ที่สนใจ

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ