เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและรับผิดชอบการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า Kool1 และผลิตภัณฑ์ชุดรองจาน (Plate mat set) จักสานจากเตยหนามป่าของกลุ่มบุหงาปืองาเต็ง ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา ในกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ในโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge –Based OTOP : KBO) จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิกกลุ่มบุหงาปืองาเต็ง  ต.บาโงยซิแน  อ.ยะหา  จ.ยะลา

สถานที่ กลุ่มบุหงาปืองาเต็ง ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา

วันที่ดำเนินการ กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562

รายละเอียด

ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและรับผิดชอบการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พวงกุญแจ Bird city collection ของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านลิมุด ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา ในกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ในโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge –Based OTOP : KBO) จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านลิมุด  ต.ท่าสาป  อ.เมือง  จ.ยะลา

สถานที่ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านลิมุด ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา

วันที่ดำเนินการ กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562

รายละเอียด

เสนอ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการวุ้นมะพร้าวคุณพิมาน  อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส

สถานที่ สถานประกอบการวุ้นมะพร้าวคุณพิมาน อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ดำเนินการ 2 มกราคม - 15 กันยายน 2562

รายละเอียด

หน่วยงานสนับสนุน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยรแห่งประเทศไทย (วว.61)

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการร้านโรตีซอย  6

สถานที่ สถานประกอบการร้านโรตีซอย 6 อ.เมือง จ.ยะลา

วันที่ดำเนินการ มีนาคม - ธันวาคม 2562