เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ข้อมูลการติดต่อ

หน่วยงานที่สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ที่อยู่ : ห้องสาขาการตลาด ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 07 3299 699 ต่อ 07329

เบอร์มือถือ: 0846337112

อีเมล: paweena.j@yru.ac.th