เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : สาขาคอมพิวเตอร์ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 06-203

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 07 3299 699 ต่อ 74100

เบอร์มือถือ: 0864789400

อีเมล: pimonpun.l@yru.ac.th