เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

โครงการ ลานวัฒนธรรมนำสันติสุข กิจกรรม ขนมกล้วย

เมื่อ 30 Mar 2023 09:52 น.

กล้วยน้ำว้า (Cultivated Banana) เป็นกล้วยพันธุ์พื้นบ้านของไทย เป็นไม้ดอกล้มลุก เป็นกล้วยพันธุ์
ผสมชนิดหนึ่ง เป็นกล้วยพันธุ์ผสมระหว่างกล้วยป่า กับกล้วยตานี มีลำต้นเดี่ยวตั้งตรง มีลักษณะกลมๆ ใบเป็น
แบบขนาน มีลักษณะแบนยาวใหญ่ จะมีหัวปลีออกที่ปลายยอดของเครือ บนเครือจะมีหวีอยู่ จะมีผลเรียงอยู่ใน
หวี มีรสชาติหวานหอม มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และต่อมาได้ปลูกในหลายประเทศ
ทั่วโลก ในส่วนประเทศไทยนั้นจะปลูกกล้วยน้ำว้า ได้ทั่วทุกภาคและปลูกได้ทุกฤดู มีประโยชน์และมีสรรพคุณ
ใช้นำมารักษาโรคต่างๆ ได้หลายอย่าง ใช้นำมาประกอบอาหารต่างๆ ได้หลากหลายเมนู ส่วน กล้วยไข่ (Pisang
Mas) เป็นเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งในตระกูลกล้วย เป็นพืชเขตร้อน สามารถปลูกได้ทุกภาคของไทย โดยเฉพาะ
จังหวัดกำแพงเพชร เรียกได้ว่าเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดเลยทีเดียว โดยกล้วยไข่นี้ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่
สำคัญนำรายได้เข้าสู่ประเทศได้มากมาย เนื่องจากมีรสชาติดี อร่อย หอม ปัจจุบันเป็นสินค้าส่งออกไปยัง
ประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และฮ่องกง เป็นต้น
ขนมกล้วยเป็นขนมไทยโบราณอีกอย่างหนึ่งที่ทำง่ายๆ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ไม่ต้องมีมากมายก็
สามารถทำรับประทานเองได้ เริ่มจากกล้วยที่เหลือจากการรับประทานไม่หมด สุกงอม ส่วนบางคนที่ไม่ชอบ
กล้วยที่สุกงอมเกินไป จึงจัดมาแปรรูปให้เป็นขนมกล้วยนึ่งโรยหน้าด้วยมะพร้าวก็อร่อยได้แบบมีคุณค่าราคา
ย่อมเยาว์ กล้วยที่สุกงอมมากๆ เมื่อนำมาทำเป็นขนมกล้วย จะได้ขนมที่มีกลิ่นหอม รสชาติอร่อย
ดังนั้นคณะผู้จัดจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแปรรูปขนมกล้วย และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ไม่
จำเป็นต้องมีมาก ก็สามารถทำให้สร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชนทุกคน ดังนั้น จึงคิดค้นการทำขนมกล้วย
ขึ้นมา