เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.ปราโมทย์ ศรีปลั่ง

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สอนศิลปะ มีทักษะวิชาชีพพอตัว ไม่มั่วอบายมุข มีความสุขตามที่คาดหวัง ชอบความปกติ เรียบง่าย แต่ดูสวยงาม ไม่ไร้สาระ มีทักษะการคิด และการใช้ชีวิตที่ไม่เดือดร้อนใคร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม