เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ดร.ปรีชา พังสุบรรณ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นำคิด นำทำ นำทีม นำการเปลี่ยนแปลง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม