เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

การถ่ายทอดความรู้ด้านเครือข่ายโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ IP Addressing, Switching, Routing

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทั่วไป

สถานที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 7-11 มกราคม 2556

รายละเอียด

Switching, Advanced Routing Protocol

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทั่วไป

สถานที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 4-8 พฤษภาคม 2558

รายละเอียด

การตรวจสอบการบุกระบบเครือข่ายด้วยเทคนิค Machine Learning กับชุดข้อมูล CICIDS2017 ด้วยโปรแกรม Rapid Miner และการประยุกต์ใช้งานชุดคำสั่ง

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ดำเนินการ 20 กรกฎาคม 2561