เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

เป็นการบริการวิชาการโดยการนำศาสตร์มณีเวชมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพผ้สูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลา  จำนวน  100  คน

สถานที่ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

วันที่ดำเนินการ 18-19 ก.ค.2562

รายละเอียด

วิทยากรบรรยายภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติด้านการนวดหน้า การใช้เทคโนโลยีด้านความงาม และการทำผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเป๊าะเส้ง ตำบลเป๊าะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้สูงอายุ  จำนวน  30  คน  ณ  โรงเรียนผู้สูงอายุเป๊าะเส้ง  ตำบลเป๊าะเส้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา

สถานที่ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเป๊าะเส้ง ตำบลเป๊าะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 2 มีนาคม 2563

รายละเอียด

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้สนับสนุนการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยในสถานบริการของรัฐและประชาชนที่สนใจจะเพิ่มพูนความรู้ด้านแพทย์แผนไทย รวมทั้งเพื่อสรัางอาชีพให้แก่ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาวิทยาการธุรกิจสุขภาพชั้นปีที่    3    และประชาชนในพื้นที่    3    จังหวัดชายแดนใต้    รวม    28    ราย

สถานที่ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

วันที่ดำเนินการ 10 มิถุนายน 2562 - 5 สิงหาคม 2562

รายละเอียด

เข้าร่วมกิจกรรม “กิจกรรมงานมหกรรมวิชาการน้อมรำลึก 71 ปี ธรรมวิทยา” ระหว่างวันที่ 7-12 ม.ค.66 จัดโดย นักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ ให้ความรู้น้องๆในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน  และประชาชนทั่วไป

สถานที่ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

วันที่ดำเนินการ 7-12 ม.ค.66

รายละเอียด

กิจกรรม “โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง” นร.โรงเรียนอนุบาลยะลา ชั้น อ.1-3 ระหว่างวันที่ 6-8 ก.ย.65 จัดโดย นักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ และหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยกิจกรรม แบ่งเป็น 4 ฐาน ให้ความรู้น้องๆในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย

นร.โรงเรียนอนุบาลยะลา  ชั้น  อ.1-3

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

วันที่ดำเนินการ 6-8 ก.ย.65

รายละเอียด

โครงการจิตอาสาพัฒนาสุขภาพประชาชน เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดโดยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ โดยให้บริการนวดตัว นวดฝ่าเท้าฟรี บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เจาะน้ำตาลปลายนิ้ว วัดความดัน และบริการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีประชาชนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม และมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยะลาร่วมให้บริการในครั้งนี้ด้วย

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

วันที่ดำเนินการ 30 ธ.ค.65

รายละเอียด

คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ จัดกิจกรรม open house ให้แก่นักเรียนโรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา จังหวัดปัตตานี เปิดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ ในหลักสูตร ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนโรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา  จังหวัดปัตตานี

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

วันที่ดำเนินการ 8 พ.ย.65

รายละเอียด

26 กรกฏาคม 2566 คณาจารย์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิถีไทย เป็นวิทยากร ให้ความรู้ เรื่อง ขยับกายเคลื่อนไหว ลดหวาน มันเค็ม เพื่อห่างไกลโรค NCDs และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน อบต.เกะรอ รามัน จ.ยะลา และถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากงานวิจัยได้ โดยมีนักศึกษาร่วมถ่ายทอดความรู้

กลุ่มเป้าหมาย

อสม.  และประชาชน  ตำบลเกะรอ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

สถานที่ อบต.เกะรอ ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 26 กรกฏาคม 2566