เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

วิจัย เรื่องศึกษาสูตรสมุนไพรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นวดสมุนไพรถิ่น เพื่อการบริการด้านสุขภาพเชิงอัตลักษณ์, ปีที่จัดทำ 3, 2023

รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลัก 3 อ. ในโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2019 PDF

วิจัย เรื่องปัจจัยทำนายการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2019 PDF

เอกสารประกอบการสอน

วิชาสารสนเทศสำหรับวิทยาการธุรกิจสุขภาพ, ปีที่จัดทำ 2019