เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม "ขนมพื้นบ้านชายแดนใต้"  ภายใต้กิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ๑ หลักสูตร  ๑ วัฒนธรรม

เมื่อ 11 Nov 2020 16:36 น.

ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรร่วมด้วยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม "ขนมพื้นบ้านชายแดนใต้"  ภายใต้กิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ๑ หลักสูตร  ๑ วัฒนธรรม  ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ลานศูนบ์วัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงจัดทำขนมพื้นบ้านชายแดนใต้