เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

การเข้าร่วมทำบุญทางศาสนา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เมื่อ 17 Mar 2022 17:06 น.

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมร่วมทำบุญทางศาสนาพุทธและอิสลาม