เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

การเข้าร่วมกิจกรรมปีใหม่ ๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เมื่อ 28 Mar 2022 07:25 น.

การเข้าร่วมกิจกรรมปีใหม่ ๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕