เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

การเข้าร่วมโครงการทำนุศิลปวัฒนธรรมภายใต้กิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ๑ หลักสูตร ๑ ศิลปวัฒนธรรม

เมื่อ 28 Mar 2022 11:39 น.

ด้วยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้จัดโครงการโครงการทำนุศิลปวัฒนธรรมภายใต้กิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ๑ หลักสูตร ๑ ศิลปวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแฃะสืบานภูมิปัญญาในรูปแบบออนไลน์ให้แต่ละหลักสูตรส่งคลิปวีดีโอ ๑ หลักสูตร ๑ ศิลปวัฒนธรรม โดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้ส่งคลิปวีดีโอเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาไทย เรื่อง น้ำตาลแว่นจากตาลโตนด